Els habitants de les Illes vivim en un entorn privilegiat, quatre illes meravelloses que gaudeixen d’espais inigualables que hem heretat de la natura i que gràcies al nostre clima ens permeten viure del turisme. Però realment que estem fent amb aquests espais?

Si mirem amb serietat les polítiques mediambientals de la nostra comunitat, podrem observar com tenim nombrosos espais naturals protegits amb diferents categories (Parcs Naturals, reserves naturals, LICS, ZEPAS, ANEIS…) però que a efectes pràctics, i en molts de casos, només són denominacions sobre el paper, ja que a l’hora de la veritat, existeix una nul·la gestió al respecte. Així doncs, encara que es va fer un gran esforç per aconseguir aquests graus de proteccions sobre el paper pels nostres espais més singulars, ara s’ha deixat en l’oblit el funcionament sostenible, ja que no s’han destinat, per falta de voluntat, els recursos necessaris per fer una bona gestió i potenciar-los adequadament.

En molts de casos, i així com l’experiència ens demostra, s’actua sense pensar o sense tenir valoracions de les repercussions mediambientals que s’originaran a partir dels projectes duts a terme, i després es veu si l’actuació ha estat encertada. D’aquesta manera s’originen moltíssims desperfectes i alteracions a la natura, tenint repercussions als nostres ecosistimes, i conseqüentment als humans. Així doncs, petites actuacions, com poden ser retalls pressupostaris en medi ambient surten cares, com l’exemple més recent que tenim a les nostres Illes, de l’incendi a Andratx de la Serra de Tramuntana. Altres exemples d’actuacions sense tenir en compte amb prou rigor els aspectes mediamentals, és el polèmic projecte Castor, que fa uns dies va originar moviments sísmics a la zona del Delta de l’Ebre i Castelló.

Si bé fins ara s’han anomenat exemples concrets, hi ha un més global, del que tots som partícips i del qual els governs no han pres postura contundent i eficient, que és el canvi climàtic. Si més no, fa uns anys va estar molt de moda parlar d’aquest fet, alguns destacats dirigents van fer declaracions surrealistes menyspreant el problema, no se li va donar gaire importància, pensant que els científics eren i són uns alarmistes. Doncs ara, aquell no és per tant, sí que ho és, i ja des de l’ONU s’alerta de l’increment constant de les temperatures a escala mundial, que està ocasionant i ocasionarà moltíssims de danys a la nostra vida, si no es posa remei i es canvien les polítiques energètiques. Deixar d’una banda els combustibles fòssils i fer una aposta clara i contundent per les renovables és el que els governs han de fer, i no deixar la carrera energètica a les companyies elèctriques que no fan altra cosa que augmentar el cost de les nostres factures, sense donar res a canvi ni que el govern oposi resistència. Apostar més per l’I+D+i de les renovables i donar un cop als combustibles fòssils són els canvis necessaris per preservar la nostra natura i obtenir, mínimament un equilibri amb aquesta.

#MediAmbientJSIB

Scroll to Top