El proper 25 de novembre és el dia internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. Aquest és un dia ple de reivindicacions amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública respecte al problema de la violència contra la dona i Joventuts Socialistes ens hi sumarem amb diversos actes.

A partir de la presa de consciència d’aquesta problemàtica s’han realitzat nombrosos estudis sobre la violència de gènere, però, no tots els tipus de parelles han estat igualment estudiats. Mentre les parelles heterosexuals adultes, d’entre 18 i 65 anys han copsat la majoria d’estudis realitzats, s’han oblidat de les parelles heterosexuals joves, d’entre 13 i 20 anys que han estat poc estudiades.

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears volem dur a terme també una sensibilització de la problemàtica de la violència de gènere, però centrant-nos en aquest grup.

La “dating violence”, que és com s’anomena a la violència en parelles joves, és una realitat actual amb perspectives d’un drama futur i necessita ser afrontat tant des de la prevenció com des de l’actuació directa per a que els casos existents no es perllonguin i/o no tornin a succeir.

Nosaltres com a joves tenim molt a dir i a fer respecte a aquesta situació que afecta a moltes al·lotes joves que, per desgràcia, no tenen la consciència d’aquest maltractament.

És necessari desmuntar els estereotips existents respecte a la violència en parelles joves, que és considerada una realitat molt llunyana que no afecta als joves i també rompre amb l’estereotip que duu a confondre la dominació que estan patint amb l’ideal de romanticisme masclista que encara perdura a la nostra societat.

Hem de ser conscients de que en les relacions entre joves es poden començar a donar en moltes ocasions actes de violència de gènere i que és també en aquestes primeres relacions el millor moment per a reconduir una relació insana cap a una relació basada en la igualtat, el respecte mutu i l’estima.

En definitiva, les Joventuts Socialistes volem donar a conèixer als joves l’existència d’aquest tipus de violència amb l’objectiu de sensibilitzar a la societat, però sobretot despertar una consciència que ens permeti fer un canvi social, que no pot començar d’altre manera que en els mateixos joves.

#IgualtatJSIB

 

Scroll to Top