Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears han reunit aquest cap de setmana a la Comissió Executiva Nacional per analitzar la situació política actual. Entred’altres assumptes, s’ha aprovat per unanimitat una resolució mostrant la conformitat de l’organització amb la regulació de la comercialització de les estades turístiques «amb la perspectiva principal de garantir el dret d’accés a l’habitatge augmentant les exigències territorials, mediambientals i de serveis», ha explicar el secretari general, Marc López.

En aquest sentit, els i les joves socialistes demanen al Govern de les Illes Balears «que garanteixi els mitjans humans i materials per permetre dur a terme un control efectiu del compliment de la present Llei».

A més a més, a la resolució aprovada, les JSIB també es mostren partidàries «d’augmentar els serveis que s’han d’oferir als turistes, de reduir a tres anys els períodes prorrogables per l’habilitació de l’activitat o l’augment de l’antiguitat de l’habitatge per comercialitzar-los passant de deu a quinze anys pels grans propietarisd’habitatges».

Scroll to Top