sanitat-10N-Ernest-lluch

“Hereus d’Ernest Lluch” per Víctor Martínez Miguélez

 

La salut és un dels pilars clau de l’Estat del Benestar. La seva base es troba en la Llei General de Sanitat, impulsada pel company Ernest Lluch. Com a hereus d’aquesta política, és la nostra feina eixamplar i enfortir aquest pilar, per a garantir a tothom el dret a la salut i per a protegir-lo de les forces polítiques que l’ataquen. El sistema sanitari ha d’actuar com a element cohesiu de la societat, sense deixar de banda a ningú pel seu nivell d’ingressos o la seva procedència. L’enfortiment del sistema passa per un finançament adequat i pel foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i). Així mateix, s’han d’abordar els canvis necessaris per a posar al pacient en el centre de l’atenció sanitària i per a adaptar el model als canvis poblacionals dels anys vinents, assolint així un sistema humà i eficient.

Tot i així, cal tenir en compte que el dret a la salut va més enllà del sistema sanitari, i per això cal incloure dins les polítiques de salut aspectes com la inclusió social, l’envelliment, la qualitat i seguretat dels llocs de treball, l’activitat física, les addiccions i l’oci i el temps lliure.

Les polítiques d’inclusió social per a col·lectius desfavorits són fonamentals per a garantir el dret a la salut, ja que permeten una vertadera equitat en l’accés al sistema sanitari i en la salut de les persones.

En qüestions de salut laboral, és important assegurar les condicions laborals dels treballadors i treballadores, posant èmfasi en la prevenció i el tractament adequat de les malalties laborals.

La lluita contra les addiccions i el foment d’un oci alternatiu per a la joventut són qüestions vitals per a garantir el benestar de la joventut. Davant l’aparició de noves addiccions, cal abordar-les des de la perspectiva de la prevenció, el tractament i la reinserció. És necessari lluitar contra les cases d’aposta i els jocs online, però també cal oferir alternatives saludables d’oci i temps lliure.

Una de les fites més importants de futur per a la joventut, és assolir una coordinació entre les polítiques d’educació i les polítiques de salut. Aquesta coordinació ha de permetre tractar temes clau per als joves, com la desestigmatització de la salut mental i la prevenció de malalties, el foment de l’esport com a eina per al bon funcionament físic i mental, i la lluita contra malalties de transmissió sexual.

És la nostra voluntat crear i aplicar aquestes polítiques per a garantir el dret a la salut de tota la població. Com a organització política, creiem que la inversió en la salut de les persones és una inversió de futur i de progrés.

Víctor Martínez Miguélez
Militant de Joventuts Socialistes de Palma

Scroll to Top