Baix el context de crisi econòmica en la que està immers el nostre país, els governs conservadors del PP, tant a Espanya com a la nostra Comunitat Autònoma, han afavorit polítiques amb un caire ideològic molt clar que, lluny de respondre a l’interès general, ha afavorit els seus propis desitjos, realitzant un projecte polític basat, exclusivament, en els valors del neoconservadurisme i en els valors d’un projecte llargament desitjat per la dreta espanyola.

La crisi econòmica ha aguditzat l’individualisme i la insolidaritat, el sentit de supervivència personal sobre els valors col·lectius, generant un habitat adequat per a que la dreta espanyola realitzi les seves polítiques de contracció en els drets de la ciutadania, promovent l’exclusió política i social de tot el que no respongui als seus pensaments polítics, morals o socials.

D’altra banda, els partits polítics actualment no estan ben considerats per la ciutadania. Per això, els partits han de canviar d’estratègia d’acord amb les pautes que presenta la nova societat: fomentant les aliances amb els moviments socials, sent capaços d’avançar en les propostes d’aquestes organitzacions, tenint una estructura i visió més transparent i millorant els seus mecanismes de democràcia interna. A més, és necessari que els partits polítics avancin cap a mecanismes i accions que millorin la formació de la seva militància. La formació i el coneixement s’han convertit en un requisit bàsic per a qualsevol persona. Una millor formació ens permet ser més competents per accedir al mercat laboral per exemple. Si aquesta formació la traslladem a l’àmbit dels partits polítics farem que la militància estigui més preparada i informada sobre els posicionaments polítics, les raons i els orígens d’una determinada ideologia o afavorint el coneixement de les nostres institucions polítiques.

En definitiva, la formació de la militància ha de ser una prioritat que ha de marcar l’acció dels partits polítics. És una garantia d’igualtat d’oportunitats entre tots els que el conformen i millora les perspectives de futur de la pròpia organització.

En aquest sentit, les Joventuts Socialistes de les Illes Balears hem duit a terme un gran avanç i impuls en la formació dels i de les nostres militants amb la organització de jornades de formació com les Escoles d’Estiu o el FORMACCIÓ. Aquestes activitats permeten a la militància aprendre sobre les diferents matèries que conformen el nostre ideari polític, conèixer el per què de les coses i sobretot opinar i debatre.

Accions com aquestes són les que han de dur a terme els partits polítics per avançar cap al futur i tornar a connectar amb la ciutadania. Front a una regressió en el camí polític del nostre país cap a una societat moderna, cap a una democràcia avançada, som els joves, pel nostre compromís amb el futur vital del que volem ser responsables, els que hem de proposar solucions a la situació política del nostre país, demostrant que hi ha una alternativa possible a les polítiques d’austeritat. I aquest camí l’hem de fer el més formats possible.

#FormaccioJSIB

 

Scroll to Top