La Comissió Executiva del PSIB-PSOE ha aprovat la iniciativa de Joventuts Socialistes de presentar a tots els ajuntaments de les Illes Balears una moció per tal d’implantar ajudes al lloguer per a joves seguint l’exemple de Palma i de Calvià.

La proposta de JSIB contempla donar ajuts al lloguer a joves menors de 35 anys, de manera que es puguin cobrir fins a un 40% de la mensualitat i amb una sèrie de requisits, adaptables a la realitat de cada municipi, com que la mensualitat no passi dels 900 euros, que la persona que la demana no cobri més de tres vegades l’IPREM i que no tenguin cap habitatge en propietat.

Marc López, secretari general de JSIB, ha fet especial interès en què “els joves som un col·lectiu especialment vulnerable pel que fa a l’accés a l’habitatge”, una afirmació que confirmen les dades: “un jove ha de destinar el 136% dels seus ingressos a pagar el lloguer o, en el cas de compra, més del 80% dels ingressos mensuals a pagar la lletra de la hipoteca”.

A més també ha posat en valor “l’encertada política d’habitatge” impulsada pel Govern de les Illes Balears que aquesta legislatura “ha destinat 80 milions d’euros a polítiques d’habitatge i iniciat la construcció de 511 habitatges protegits front a la legislatura passada en que el PP no va fer res”.

RESOLUCIO AJUDES LLOGUER JOVE

Scroll to Top