Cada vegada són més els joves que quan acaben els seus estudis es veuen obligats a marxar a l’estranger a la recerca d’un lloc de feina digne, ja que en el nostre país els resulta impossible satisfer les seves expectatives laborals.

​Són moltes les causes que fan prendre la decisió a tants joves de sortir a un país estranger i deixar enrere la família, amics,.., de partir a altres indrets a provar sort ja que aquí no tenen cap tipus d’oportunitat.

​La crisi econòmica que vivim a Espanya no fa mes que tancar-nos portes i no queda mes remei que provar sort a altres països. La precarietat laboral, l’atur, els contractes precaris, la inestabilitat laboral, els sous baixos i una llarga llista de causes no fan més que aportar malestar, inquietut entre la societat i impotència per la gent que no té ni oportunitats ni recursos per poder millorar.

​Les polítiques dutes a terme per el PP, recolzades pels poders neoconservadors d’Europa, no han fet més que empitjorar la situació, i posar encara més negre el futur als joves del nostre país. Ens trobam amb una gran quantitat de joves formats i sense oportunitats laborals, de tal manera que no es d’estranyar que prenguin una decisió tan difícil com aquesta.

​Les conseqüència d’aquesta greu problemàtica no ens deixen indiferents a cap de nosaltres. Tots ens feïm la gran pregunta: qui durà el país endavant si els millors qualificats que surten de les nostres universitats i centres de formació marxen fora?  Segurament entre tanta crispació social, desànim i impotència som incapaços de respondre a la pregunta… molta gent, fins i tot, arriba a pensar que no hi ha resposta. No ajuda gens a trobar alguna resposta quan veiem que els qualificats marxen fora i que als qui quedem ens estan llevant totes les il·lusions per a tenir un futur digne, un nivell de vida acceptable i un futur laboral estable, en el que ens sentiguem realitzats tant econòmica com vocacionalment. Però no es així, síque hi ha futur, si que hi ha perspectives, sempre que es duguin a terme les polítiques adequades, sempre que es miri per les persones, sempre que es miri pel futur del poble i no pel futur d’uns quants, que és el que està fent el govern actual del PP.

​Alhora, estam vegent que tot empitjora amb els retalls en educació, que posen dificultats a les generacions futures per a poder tenir una educació de qualitat, fins i tot a poder cursar estudis superiors, si els pares no disposen de molts recursos econòmics.  Si seguim amb les polítiques actuals del PP, qui tengui diners podrà seguir estudiant i els que disposin de pocs recursos, malgrat siguin els millors estudiants que puguem trobar, simplement no ho podran fer, perquè no s’ho podran permetre.  De cada cop ens submergim més dins una precarietat laboral i una pèrdua de competitivitat econòmica aclaparant.

​Tot això no fa més que confirmar les sospites que Europa, amb la connivència del PP i les classes altes del nostre país, volen convertir Espanya en una “Grècia II”. Un país de mà d’obra barata i poc formada, en el que les grans multinacionals es podràn instal·lar i podràn aprofitar-se’n per produir a baix cost, ja que tota aquesta situació fa que la gent que no decideix partir cap a l’estranger, accepti condicions laborals molt precàries per poder treballar i treure endavant les sevesfamílies o intentar tirar endavant els seus projectes personals o familiars de futur.

​Per tot això, la nostra societat, i sobretot els joves, hem de dur a terme una reflexió de tot el que està passant al nostre voltant, i sobretot de tot el que ha passat i està passant en aquests quasi dos anys de govern del PP. Però la reflexió ha de ser més profunda si cal a l’hora de tractar aquesta problemàtica que de cada dia es mes evident i inevitable. I hem de lluitar per revertir aquesta situació, per evitar que juguin amb el nostre futur i amb les nostres il·lusions i perspectives. Tenim la sort de viure en una democràcia, i cada quatre anys hi ha eleccions, i hem de lluitar durament perquè a les pròximes eleccions canviïn les coses, hem de lluitar perquè a les pròximes eleccions es comenci a construirun futur per a tots nosaltres.

#MovSocialsJSIB

Scroll to Top