Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, des de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears (JSIB) volem fer una reivindicació d’un dret tan fonamental com és el dret a la salut, recollit a l’Article 25 de la Declaració Universal del Drets Humans.

Cal recordar que la Llei General de Sanitat, impulsada pel company Ernest Lluch l’any 1986, va constituir una passa clau per a garantir el dret a la salut de la població. El sistema sanitari creat amb aquesta llei ha permès que tots els residents de l’Estat tinguin accés a l’assistència sanitària de forma gratuïta, i ha actuat com un gran element cohesiu de la societat, sense deixar ningú de banda pel seu nivell d’ingressos o la seva procedència. Tot i així, per a assegurar l’èxit del sistema, cal tenir cura d’ell, finançant-lo amb els recursos econòmics suficients i donant impuls a la investigació, el desenvolupament i la innovació (I+D+i).

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que el dret a la salut va molt més enllà del sistema sanitari, i abraça molts aspectes del dia a dia com la inclusió social, l’envelliment, la qualitat i seguretat dels llocs de treball, l’activitat física, i l’oci i el temps lliure.

Des de JSIB volem remarcar la importància dels determinants socials, que són grans condicionants de la salut, especialment dintre de les poblacions amb pitjor nivell socioeconòmic. Només mitjançant la integració de tots els col·lectius desfavorits o discriminats podrem assegurar una vertadera equitat en la salut de les persones. L’envelliment actiu i l’atenció a la cronicitat i a la discapacitat, seran aspectes clau en el futur, ja que permetran assegurar la millor qualitat de vida possible a les persones majors i a les més vulnerables, contribuint a una millora de l’atenció i a l’eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari.

A més, cal assegurar una vida laboral de qualitat, mitjançant vies legals que garanteixin la seguretat laboral i permetin la prevenció i el tractament adequat de les malalties laborals. També és vital una bona conciliació que permeti una atenció adequada als nostres fills i el desenvolupament d’activitats d’oci i temps lliure. Finalment, des de les institucions públiques, cal fomentar l’esport i l’activitat física com a element clau per a la lluita contra l’epidèmia de l’obesitat infantil i juvenil.

Les JSIB tenim el compromís de garantir el dret a la sanitat de tota la població i de seguir millorant el Sistema Nacional de Salut, adaptant-ho a les necessitats futures de la població i combinant-ho amb una legislació social i laboral que asseguri el benestar de la ciutadania. Per tal de complir amb aquest objectiu, és fonamental impulsar una línia estratègica que asseguri la salut a totes les polítiques; perquè la inversió en les persones, és una inversió de futur.


Víctor Martínez

Membre de Joventuts Socialistes de Palma

Scroll to Top