Les polítiques econòmiques aplicades a la Comunitat Europea, liderades pel govern alemany, estan portat a l’euro zona a la vora del precipici.

S’estan aplicant mesures regulatòries del salari en diferents països com a fórmula a la reducció de la despesa empresarial i pública.

Davant aquesta situació s’està creant una enorme recessió, no només en els països de la zona sud d’Europa (Espanya, Grècia, Itàlia, Portugal), sinó també en els de la zona centre (Alemanya i França) on la majoria de les exportacions es destinen als països de la zona sud, anteriorment esmentats.

A Espanya, hi ha una economia domèstica paralitzada per una enorme falta de demanda, creada per la confluència de baixada de salaris, destrucció d’ocupació i reducció de la despesa pública.

La competició entre països per veure qui paga menys als seus treballadors, unides a les polítiques d’austeritat i reducció de la despesa pública portaran a l’euro zona a una gran depressió.

Davant aquestes polítiques JSIB sol · liciten un canvi de rumb, l’actual pacte d’estabilitat i creixement és ineficient i aposten per mesures anticícliques que siguin capaces de generar creixement i ocupació digna.

En aquest moment hi ha una gran desigualtat econòmica entre la societat, causada per la insuficient creació d’ocupació i les precàries condicions laborals que afecta majoritàriament a joves. Hem de canviar radicalment la filosofia d’aquests últims anys, buscar una economia innovadora i sostenible.

Cal potenciar la investigació i la millora de la productivitat, invertint en I+ D + I i en formació continuada per als treballadors, d’aquesta manera seran més competitius i contínuament preparats per als canvis que la societat exigeixi.

Cal que a Espanya utilitzem els recursos que disposem en les universitats i es potenciïn la creació d’empreses recolzades pel sector públic dirigides a posar en marxa iniciatives pioneres i amb un pla de viabilitat sòlid per al seu desenvolupament.

Amb això aconseguirem una xarxa empresarial forta i innovadora, capaç d’oferir ocupació i atraure inversors i societats de capital risc per dotar aquestes empreses de liquiditat perquè puguin desenvolupar la seva activitat.

S’ha de fomentar la cultura emprenedora i oferir inversió als projectes de futur, mitjançant vivers d’empreses i reactivar els parcs tecnològics i científics del nostre país perquè les Pimes innovadores tinguin un espai d’oportunitats. Així com promoure una millor interrelació entre les nostres empreses amb l’objectiu de millorar el seu potencialexportador.

La formació i el treball formen part essencial en el desenvolupament personal dels joves, és per això que creiem necessari crear un pla d’activació laboral en col·laboració amb les empreses, incentivant la contractació indefinida i la formació continuada.

Cal defensar i implantar un nou model productiu i laboral, que primi la productivitat, l’eficiència i generi un valor afegit, potenciant els sectors de mà d’obra qualificada com les energies renovables, medi ambient, investigació, desenvolupament i innovació així com els sectors d’economia tradicional, reconvertits en sectors de valor afegit com la cura a les persones, la rehabilitació d’habitatges, sector agroalimentari, indústria, agricultura, turisme de qualitat, etc.

Hem d’apostar per la implantació de la cultura I + D + I i la creativitat en l’àmbit empresarial especialment entre les micro-empreses i Pimes, així com la potenciació de les millores del rendiment i la productivitat de manera que es qualifiquin les condicions de treball dels empleats de les empreses.

Scroll to Top