Dia 17 de maig es celebra el Dia Mundial del Reciclatge amb l’objectiu de conscienciar a la societat de la importància que té tractar les deixalles com corresponen, per no contribuir al canvi climàtic, i així protegir el medi ambient.

Però… Què és el reciclatge?

La paraula “reciclatge” és el procés pel qual una matèria o producte ja utilitzat, en principi destinat al rebuig, és sotmès a un tractament per obtenir una matèria primera o un nou producte. És a dir, un rebuig que es torna a introduir-se al cicle de vida, la qual cosa permet fer un millor ús dels recursos naturals, reduir l’impacta mediambiental dels nostres hàbits de consum i idear formes creatives de redissenyar els nostres objectes i donar-los nova vida.

Quins són els beneficis del reciclatge?

  • Reducció del volum de residus, i per tant de la contaminació.
  • Preservació dels recursos naturals, ja que la matèria reciclada es reutilitza.
  • Estalvi d’energia i per tant redueix la dependència del petroli, normalment es necessita menys energia per fabricar un producte de material reciclat que de material verge.
  • Reducció de la contaminació de l’aire, terra i aigua.
  • Reducció de costos associats a la producció de nous béns, ja que moltes vegades l’ús de material reciclat suposa un cost menor que el material verge.

El reciclatge salva els nostres recursos naturals, redueix la contaminació i genera llocs de treball, és una excel·lent manera d’intentar revertir el canvi climàtic. Per això aquest 17 de Maig és important que continuem amb els esforços per reciclar tots els residus útils, com llaunes, ampolles de plàstic, pots de vidre, paper, cartró i diari. Disminuint, d’aquesta manera, el consum de petroli, aigua, emissions de CO2 i consum energètic, i evitant al seu torn la generació de tones d’escombraries.


Irene Triay Fedelich

Secretària de Medi Ambient i Territori de JSIB i Secretària General de JSMe

Scroll to Top